Bergen

Bergen

Eleganta raka linjer

Bergen är kvadratisk med indragen fot och välavvägda proportioner.

På bild färgen Antracit.

Foto: S:t Eriks.