Tips & råd

10 råd när du ska lägga din marksten själv!

Med planering och noggrannhet är det enkelt att lägga din marksten själv. Efter att du har fått till underarbetet kan du snart börja se ett resultat... 

1. Gör en skalenlig skiss och planera i detalj hur du vill att ditt färdiga resultat ska se ut.

2. Fundera över om du vill göra jobbet själv eller om du vill spara din tid och låta någon annan utföra jobbet åt dig. Kontakta någon av våra professionella medarbetare HÄR.

3. Verktyg - Kontrollera verktygslådan. Saknas något som t.ex. en markvibrator eller stenskärare, går de oftast att hyra. 

4. Grund - En platta som ligger direkt mot en jordig grund kommer påverkas av årstiderna och så småningom börja röra på sig. För att undvika detta krävs det att du schaktar bort matjordslagret och fyller upp med ett material som inte är tjälskjutande, nämligen grus. Det dränerar bort vattnet. 

5. Underlag - Underlaget till din stenläggning bör ha en fiberduk med ett bärlager ovanpå. Här är det viktigt att lagret packas tätt. För att få det extra tätt kan du vattna ytan och köra en extra runda med markvibratorn. Vi rekommenderar ett lager på 25-45 cm av bärlager för att inte tjälen ska ställa till med problem.

6. När du sedan lägger plattorna är det viktigt att du lägger dem med ett par millimeters mellanrum pga fogavståndet. 

7. Använd en studsfri gummiklubba till plattorna och knacka på kanterna och ovanifrån så att plattorna kommer på plats. Förskjut fogarna med en halv platta, då blir läggningen stadigare än om fogarna linjerar. Kontrollera med jämna mellanrum att plattorna hamnat rätt i höjd.

8. Fogning - Gällande fogsand bör du tänka på att borsta i alla riktningar så fogarna fylls upp helt. Du kan sen vattna ner sanden försiktigt, hälla på ny sand och fortsätta att sopa. Det är viktigt att fogarna är ordentligt fyllda för stabiliteten.

9. StenEn riktigt bra sten ska helst innehålla ballastmaterial av olika storlekar.

10. Ta hänsyn till spill och beställ extra sten och bärlager direkt. Du får räkna med att ett par stenar blir obrukbara vid kapning.

Lycka till!